برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 طراحی محاسباتی دارو
1394-09-03 08:30-16:30
پردیس علوم دانشگاه تهران 40
1,200,000 ریال
دکتر جهانبخش قاسمی
2 مقدمه ای بر کمومتریکس
1394-09-03 08:30-16:30
پردیس علوم دانشگاه تهران 30
1,200,000 ریال
دکتر حمید عبداللهی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.