پنجمین سمینار دوسالانه کمومتریکس ایران دانشگاه تهران، 5-4 آذرماه 1394
 

با حمد و سپاس خداوند متعال، دانشگاه تهران در نظر دارد با همکاری انجمن شیمی ایران پنجمین سمینار دوسالانه کمومتریکس ایران را در آذرماه سال 94 برگزار نماید. هدف از برگزاری این گردهمایی علمی فراهم نمودن فرصتی دیگر برای ارائه آخرین دستاوردهای علمی – پژوهشی در زمینه های مختلف کمومتریکس با تاکید بر کاربردهای آنها در حوزه های مختلف و همچنین برقراری ارتباط بیشتر علمی بین پژوهشگران و متخصصان دانشگاهی و مراکز صنعتی می باشد. لذا دانشگاه تهران مشتاقانه از کلیه اساتید، دانشجویان، پژوهشگران، متخصصین دانشگاهی، مراکز پژوهشی و صنعتی جهت شرکت در این سمینار دعوت بعمل می آورد.

سخنرانان مدعو سمینار:

 1- Prof. Kunt Baumann, Technische Universität Braunschweig, Germany

Fields of research:
Chemometrics and Chemoinformatics, SAR/QSAR, Encoding Chemical Structures, Machine Learning, Virtual Screening, Development and Validation of Chemoinformatic Models, Evaluation of Analytical and Bioanalytical Data

 

2- Professor Marcel Maeder, University of Newcastle, Newcastle, Australia

Fields of Research:

Chemometrics, Data analysis, Data fitting, EFA, Matlab programming, Spectrophotometry, Potentiometry, Coordination chemistry, Investigations of the kinetics of transition metal ions in aqueous solution.

 

 

3- Prof. Federico Marini, University of Rome “La Sapienza”, Rome, Italy

Fields of research:
Chemometrics and Multivariate Data Analysis, Multivariate Calibration, Multi-way Calibration, Artificial Neural Networks, Pattern Recognition, Data Preprocessing, Metabolomics, Food Chemistry

 

 

تاریخ های مهم:

 شروع ثبت نام و دریافت مقالات از تاریخ            

 1    تیر             1394

آخرین مهلت ارسال مقالات

 18  شهریور      1394

آخرین مهلت واریز هزینه ها

 1 مهر               1394

اعلام نتایج داوری مقالات

18 مهر              1394

تاریخ شروع سمینار

4  آذر                1394

 تاریخ اتمام سمینار

5  آذر                1394


 

 

حمایت کنندگان