1) برای ثبت نام، ابتدا بایستی یک حساب کاربری برای ورود به سامانه داشته باشید. درصورتی که حساب کاربری ندارید ابتدا باید اقدام به عضویت در سایت نمایید.

2) پس از انجام مراحل عضویت در سایت، از نام کاربری و کلمه عبور خود برای ورود به سامانه استفاده نمایید. در صورت تمایل به ایجاد تغییرات در مشخصات واردشده، می توانید پس از ورود به سامانه و در بخش صفحه شخصی اقدام به تغییر مشخصات نمایید.