اطلاعیه اسکان خوابگاه
1394-08-29


قابل توجه شرکت کنندگان عزیزی که متقاضی اسکان در خوابگاه بوده و هزینه های اسکان را واریزنموده اند.

محل اسکان در کوی دانشگاه تهران است. لطفا حتما کارت شناسایی معتبر به همراه داشته باشید و در هنگام ورود تحویل دهید. لازم به ذکر است سمینار مسئولتی در قبال اسکان افرادی که از اعضای شرکت کننده نیستند، در خوابگاه ندارد.

 آدرس اسکان برادران: امیرآباد شمالی، روبروی خیابان پانزدهم، کوی براداران. تلفن پذیرش برادران: 82095500

آدرس اسکان خواهران: امیرآباد شمالی، روبروی خیابان هجدهم، کوی فاطمیه. تلفن پذیرش:88013702

جهت دسترسی آسان به آدرس خوابگاه، به نقشه مراجعه نمایید (دایره قرمز، کوی دانشگاه و مثلث قرمز محل برگزاری سمینار است). لازم به ذکر است ضلع شمالی میدان انقلاب تاکسی های خطی شهرداری جهت تردد به کوی دانشگاه تهران حضور دارند.