نحوه آماده سازی پوستر
1394-08-17

  قالب نمونه پوستر پنجمین سمینار دوسالانه کمومتریکس ایران

توجه فرمایید که این فایل، یک نمونه بوده و غیر از ابعاد آن که باید در ابعاد 90*60 سانتی‌متر تهیه شود و غیر قابل تغییر می‌باشد، طراحی و سایر موارد می تواند به سلیقه شرکت کنندگان تغییر نماید.

برنامه زمانبندی ارائه پوسترها نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.