تمدید مجدد ارسال چکیده مقالات دو صفحه ای تا تاریخ 18 شهریور 94
1394-06-15
تمدید مجدد  ارسال چکیده مقالات دو صفحه ای تا تاریخ 18 شهریور 94

با توجه به استقبال گسترده دانشجویان و اساتید گرامی و درخواستهای مکرر این عزیزان مهلت ارسال چکیده مقالات دو صفحه ای تا تاریخ 18 شهریور 94 تمدید شد. شایان ذکر است مهلت مذکور پس از 18 شهریور به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.