1) مقالات باید محتوای پژوهشی داشته و شامل یافته های نوین در زمینه های مختلف ذکر شده در محورهای سمینار باشد.

2) ارسال مقالات تنها از طریق سایت سمینار انجام میشود.

3) مقالات باید شامل عنوان، نام نویسندگان، آدرس، کلمات کلیدی، چکیده، مقدمه، نتایج و مراجع باشد و حداکثر در دو صفحه تنظیم و ارسال گردد. نویسنده مسئول مکاتبات با علامت * و ارائه دهنده با خط زیرین مشخص شوند.

4) مسئولیت صحت مطالب به عهده نویسنده مسئول مکاتبات است.

5) با توجه به اینکه مقالات بدون ویرایش در مجموعه مقالات سمینار ارائه خواهد شد، لذا خواهشمند است قواعد نگارش در تهیه آنها کاملا رعایت شود.

6) مقالات همایش باید در اندازه A4 به زبان انگلیسی و با خط Times New Roman  با استفاده از نرم افزار Microsoft word 2007  و حداقل در دو صفحه با فرمت موجود در فایل نمونه تهیه شود.

7) به ازای هر ثبت نام حداکثر ارسال دو مقاله امکان پذیر می باشد و گواهی هر مقاله فقط به نام شخصی که در سمینار ثبت نام، هزینه های مربوطه را پرداخت و مقاله را از طریق وب سایت ارسال نموده است صادر می گردد.

8) تمامی چکیده ها و مقالات ارسال شده به دبیرخانه سمینار مورد داوری قرار می گیرند.

 

راهنمای نگارش مقالات را در قالب فایل Pdf از اینجا دریافت نمایید.

راهنمای نگارش مقالات را در قالب فایل Docx از اینجا دریافت نمایید.

 

تذکر مهم: ممکن است نامۀ تایید دریافت چکیده و اصل مقالات، در پوشۀ Spam پست الکترونیکی شما قرار گیرد.

 لذا پیشنهاد می شود پس از ارسال چکیده و یا مقالات، حتما این قسمت را نیز کنترل نمایید.